Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben in de grond-, weg- en waterbouw gezamenlijke algemene voorwaarden opgesteld, de UAV 2012 en de UAV-GC 2005. UAV staat voor Uniforme Administratie Voorwaarden. De UAV-gc is opgesteld om de belangen van zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer te behartigen. Wil jij ook voorkomen dat opdrachtgever en opdrachtnemer lijnrecht tegenover elkaar komen te staan? Zorg dan dat iedereen in het projectteam (van bedrijfsbureau en tenderteam tot het uitvoeringsteam) de  inhoud van de UAV-gc kent en effectief toepast. In deze training bieden wij de benodigde handvatten aan aan uw team.

De training
In deze training leer je hoe je de UAV-gc in je voordeel kunt inzetten in projecten. Op praktische en interactieve wijze leren de cursisten voor de verschillende projectfasen hoe ze effectief kunnen werken met een UAV-gc contract. In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • UAV-gc algemeen:
  • Juridische kaders van de UAV-gc met bijbehorende  rechten en plichten;
  • Doorvertaling contracteisen  tot heldere en werkbare eisen.
 • Projectbeheersing:
  • Opleverdossier ten behoeve van  de opdrachtgever;
  • Rollen, taken, communicatie en samenwerking;
  • Het betalingsproces en aanduiding welke toetsresultaten tot een wijziging van het betalingsschema hebben geleid, zodat het betalingsproces geoptimaliseerd kan worden;
  • Analyse risicoproces;
  • Analyse op welke onderdelen de WBS niet volledig was en op welke onderdelen de WBS niet aansloot op andere tools zoals de planning;
  • Analyse of het project conform het PKP is uitgevoerd en duiding op welke onderdelen beter gelet moet worden in een volgend project;
  • Analyse en verklaren op welke punten de projectplanning niet is gehaald, zodat de planning op deze punten aangepast kan worden.
 • Projectbeheersing:
  • Signaleren trends in afwijkingen  en hierop actie ondernemen, zodat structurele afwijkingen niet op andere projecten kunnen voorkomen;
  • Doorgronden van eigen correspondentie en die van opdrachtgever ten aanzien van afwijkingen en wijzigingen zodanig dat afwijkingen en wijzigingen op juiste wijze gemeld en afgewikkeld worden en omissies tijdig gemeld en hersteld worden.

De trainer
De training wordt gegeven door ervaren contractmanagers die zowel werken  aan de kant van de opdrachtgever (RWS, Provincie, gemeenten) als aan de kant van de opdrachtnemer.

Voor wie?
De training ‘UAV-gc’  is bedoeld voor mensen die in hun werk te maken hebben met UAV-gc contracten. Je wens is om professioneel opdrachtnemer te zijn en het optimale projectresultaat te behalen voor dit type contract.

Duur
De training UAV-gc duurt 6 dagdelen. We werken met groepen van maximaal 8 deelnemers, zodat je voldoende persoonlijke aandacht krijgt.

Meer info
Meer weten of interesse in een training op maat? Neem contact op met Marcel Stiefelhagen of ons kantoor.

 

marcel stiefelhagen web

Marcel Stiefelhagen

+31 6 3734 3740
marcelstiefelhagen