Projectmatig werken en projecten tot een succes maken. Ooit noemden we dit “gewoon” projectleiding, maar je hoort om je heen vast wel de termen PRINCE2 of IPMA. In deze training belichten we de essentiële onderdelen van het projectmanagement op een praktische manier.

De training
In deze training leer wat projectmatig werken inhoudt en focus je op de kernpunten van projectmanagement.  De training wordt gegeven door ervaren IPM-rolhouders met ervaring met het werken aan de kant van OG (RWS, Provincie, gemeenten), maar ook aan de kant van ON. Op praktische en interactieve wijze leren de cursisten de ins en outs van het projectmanagement en passen ze het geleerde ook direct toe de training.

  • De cursist kan zijn taken en verantwoordelijkheden uitvoeren in een realistisch project. Hij kan een projectteam opstellen met de geschikte personen. Hij weet wat de taken en verantwoordlijkheden zijn van deze personen en kan hen aansturen en aanspreken op hun taken. Hierdoor zal het projectteam goed en efficient samenwerken, omdat de taken en verantwoordelijkheden duidelijk en transparant zijn;
  • De cursist hanteert de juiste managementstijl in de juiste situatie;
  • De cursist kan een risicoanalyse uitvoeren m.b.v. Risman, om zo de verantwoordelijkheden van de risico's en kansen van het project te herkennen en te kunnen toewijzen aan de juiste persoon;
  • De cursist kan de voortgang monitoren en de beheersmaatregelen periodiek bijstellen in het risicodossier;
  • De cursist kan het voorgestelde budget (laten) controleren (m.b.v. een raming) om te controleren of het budget realistisch en haalbaar is. Hij kan dit terugkoppelen aan de OG en goed onderbouwd sturing geven aan het budget;
  • De cursist kan een realistische planning met fasering maken voor het project in complexe situaties. Hij bewaakt de planning en onderneemt actie als deze in gevaar zou kunnen komen, zodat het project optijd wordt afgerond;
  • De cursist kan aan de hand van het contract een project verder afbakenen, dit vastleggen en zo deze scope bewaken.

Voor wie?
De training projectmanagement is bedoeld voor (aankomend) projectleiders en projectmanagers, die in de begeleiding van hun projecten effectief en efficiënt willen werken en gebruik willen maken van de beschikbare stuurinformatie.

Meer info
Meer weten of interesse in een training op maat? Neem contact op met Marcel Stiefelhagen of ons kantoor.

 

marcel stiefelhagen web

Marcel Stiefelhagen

+31 6 3734 3740
marcelstiefelhagen