Vooruit draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden van professionals op technische projecten binnen o.a. de bouw, infra, energie, (petro)chemie, offshore en industrie. Onze praktische modules, cursussen en opleidingen , verzorgd door ervaren praktijktrainers met didactische vaardigheden, zijn direct toepasbaar binnen het werkveld. Ons aanbod richt zich op een HBO+ niveau.

Onze achtergrond
Vooruit is een gezamenlijke onderneming van Cleverland en Ipcon.

Cleverland is een eigenzinnig ingenieurs- en adviesbureau dat traditionele denkpatronen doorbreekt om de buitenruimte mooier, leuker en duurzamer te maken.

Ipcon is het grootste collectief van zelfstandigen in Nederland op het gebied van technische projecten. Zij zijn een kennis- en netwerkorganisatie die capaciteit, kennis en advies levert aan (project)organisaties. Zij onderscheiden zich door expertise, probleemoplossend vermogen en ondernemerschap.

Door de krachten van beide ondernemingen te bundelen, zijn wij in staat om op unieke wijze, uiteraard didactisch onderlegd, kennis over te dragen richting onze cursisten. Deze kennisoverdracht doen we via Vooruit.

Werkwijze
Wij helpen medewerkers op technische projecten middels een grote diversiteit aan modules, cursussen en opleidingen snel vooruit. Dat doen we door gebruik te maken van trainers die actief zijn in verschillende rollen binnen projecten, en die over de (didactische) vaardigheden beschikken om hun kennis op een praktische en begrijpelijke manier over te dragen. Natuurlijk is de theorie belangrijker, maar wij hechten er meer warde aan dat deze direct voor u praktisch toepasbaar is. Liefst morgen al! We maken daarbij gebruik van de 70-20-10 methode.

Onderzoek* toont namelijk aan dat mensen het meeste (70%) leren door het opdoen van ervaring in de praktijk: uitdagingen op de werkvloer, job rotatie en bv. leerprojecten. 20% leren ze van “anderen”; mensen uit hun directe omgeving die ze observeren, waarvan ze feedback krijgen en/of waarmee ze kunnen sparren. Slechts 10% wordt geleerd door formele leervormen zoals training en het lezen van een boek. Deze laatste is uiteraard wel belangrijk, dat vormt immers het fundament van de kennis. Dit wordt de 70:20:10 leermethode genoemd. Training volgens deze leermethode is bewezen de meest effectieve vorm van leren te zijn en is kosten- en tijdbesparend. Kortom: leren met een hoog rendement. Vooruit is zo ingericht dat ze haar cursisten niet alleen theoretisch kan ondersteunen (10%), maar juist ook op feedback/intervisies (20%) en óók in de dagelijkse praktijk (70%) hun cursisten kunnen begeleiden. Wij geloven niet in een kille en monotone overdracht van theorie. Onze opleidingen moet prikkelen, tot de verbeelding sprken, werken met aansprekende voorbeelden, up to date zijn en vooral ook leuk waarbij ruimte is voor een persoonlijke benadering óók na het beeindigen van de module, cursus, opleiding.

Zo maken wij het verschil!

* Michael M. Lombardo en Robert W. Eichinger (The Leadership Architect, 1996)

Vooruit: vandaag leren, morgen doen!