Als het om de techniek gaat, weten we elkaar in bouwprojecten vaak prima te vinden. Andere bouworganisatievormen en contracten vragen echter van ons ook een andere aanpak van de communicatie tussen OG en ON. Hoe pak je dat aan? En welke manier van communiceren is effectief?

De training
In deze training leer je op een praktische manier om effectief te communiceren in bouwprojecten. Je leert je te richten op de stuur-informatie in projecten en krijgt inzicht in verschillende management-stijlen die je kunt toepassen in je project. Op praktische en interactieve wijze leren de cursisten communicatie-tools effectief in te zetten. Hierbij komen o.a. aan bod:

  • De cursist kan de voortgang van het project rapporteren;
  • De cursist maakt goed gebruik van de middelen die hij tot zijn beschikking heeft om effectief te communiceren;
  • De cursist kan de essentiële stuurinformatie rapporteren en kan de opvallende elementen hieruit opmerken, zodat de opdrachtgever de juiste keuzes kan maken;
  • De cursist kan aan de projectmanager helder uitleggen wat zijn keuzemogelijkheden zijn en adviseert hem over de voor- en nadelen;
  • De cursist kan een moeilijke boodschap formuleren en overbrengen;
  • De cursist kan verschillende managementstijlen toepassen. Hij kan helder overbrengen aan anderen wat de voorgang van zijn taak en de taken van anderen is. Hij kan goed communiceren met het projectteam en houd overzicht en regie tijdens meetings.

De trainer
De training wordt gegeven door ervaren projectmanagers met ervaring met het werken aan de kant van OG (RWS, Provincie, gemeenten), maar ook aan de kant van ON.

Voor wie?
De training Communicatie in bouwprojecten is bedoeld voor mensen die hun communicatie in projectteams willen verbeteren.  De training wordt zowel gegeven aan cursisten die werkzaam zijn aan de kant van Opdrachtgever, als aan Opdrachtnemerszijde.

Meer info
Meer weten of interesse in een training op maat? Neem contact op met Marcel Stiefelhagen of ons kantoor.

 

marcel stiefelhagen web

Marcel Stiefelhagen

+31 6 3734 3740
marcelstiefelhagen