Als inkoper bij een (semi-)overheids-, zorg- of onderwijsinstelling zul je op regelmatige basis in aanraking komen met de aanbestedingswet en de daaruit voortvloeiende aanbestedingsprocedures. Van jou als inkoper wordt verwacht dat je het aanbestedingsproces voorbereidt, inricht en afwikkelt volgens de geldende aanbestedingswetgeving en -regels. Hoe voorkom je eventuele juridische bezwaren en procedures die een nadelig effect op jouw inkooptraject kunnen hebben? Om je op een juiste wijze klaar te stomen voor jouw inkooptraject bieden wij je diverse handvatten.

De training
Het aanbestedingsrecht is veelomvattend en vooral de laatste jaren onderhevig aan diverse veranderingen door nieuwe en gewijzigde wetgeving en nieuw gepubliceerde jurisprudentie. In deze training leer je hoe je de basisprincipes omtrent de aanbestedingswet en de daarbij behorende regels toepast. Daarnaast leer je dat het aanbestedingsrecht helemaal niet zo zwart-wit is. Op praktische en interactieve wijze geven we jou de tools in handen om het ideale inkooptraject in te richten door effectief met de regels uit de aanbestedingswet en -reglementen om te gaan. In deze training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Toepassing aanbestedingswet en de meest reguliere aanbestedingsreglementen;
  • Aanbestedingsplicht;
  • Toepassing en vormgeving aanbestedingsprocedure;
  • Bekendmaking en begeleiding aanbestedingsprocedure;
  • Toepassing geschiktheidseisen, selectiecriteria en gunningscriteria;
  • Rechtsbescherming deelnemers inkoopproces.

De trainer
De training wordt gegeven door ervaren aanbestedingsjuristen die zowel werken aan de kant van de opdrachtgever (RWS, Provincie, gemeenten, nutsbedrijven), als aan de kant van de opdrachtnemer.

Voor wie?
De training ‘Aanbestedingsrecht voor inkopers’ is bedoeld voor mensen die in hun werk te maken hebben met inkooptrajecten bij (semi-)overheids-, zorg- of onderwijsinstellingen en al enigszins kennis hebben van het aanbestedingsrecht. Je wens is om vaker en explicieter de diverse mogelijkheden uit het aanbestedingsrecht toe te passen in jouw inkooptraject en het optimale inkoopresultaat te behalen voor jouw inkoopopdracht.

Duur
De training ‘Aanbestedingsrecht voor inkopers’ duurt 6 dagdelen. We werken met groepen van maximaal 8 deelnemers, zodat je voldoende persoonlijke aandacht krijgt.

Meer info
Meer weten of interesse in een training op maat? Neem contact op met Marcel Stiefelhagen of ons kantoor.

 

marcel stiefelhagen web

Marcel Stiefelhagen

+31 6 3734 3740
marcelstiefelhagen